МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Фото.png

ПРОТОКОЛ

ЕКСПЕРТИЗИ ПРО ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ

за 2018 – 2019 н.р.

Мета контролю: - виконання навчальних планів і програм за 2018 - 2019 н.р.

Вид контролю:   фронтальний

Час проведення: 27.05.2019 р.

        Згідно плану роботи школи на 2018-2019 н.р. заступником директора Л.Сабодах 27.05.2019 р. здійснювалася перевірка класних журналів та календарних планів щодо виконання навчальних планів і програм педагогами школи.

     Як свідчить результат перевірки класних журналів та календарних планів, педагоги школи на 27.05.2019 р. не вичитали ту кількість навчальних годин, які були заплановані календарним плануванням на початку ІІ семестру ( карантин з 04.02 до 15.02.2019р., наказ № 98 від 01.02.2019р. Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради «Про проведення протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню захворювання на кір, ГРВІ в закладах освіти»), а виконали навчальну програму за рахунок ущільнення навчального матеріалу.  

А саме:

 Вчителі предметники

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Англійська мова

Фізична культура

Музичне мистецтво

Інформатика

Образ. мистецтво

за про-

грамою

проведено на 24.05.

2019р.

за про-

грамою

проведено на 24.05.

2019р.

за про-

грамою

проведено на 24.05.

2019р.

за про-

грамою

проведено на 24.05.

2019р.

за про-

грамою

проведено на 24.05.

2019р.

1

Лебухорська О.В.    4 кл.

68

60,58, 59

               
 

2-б, в кл.

68

59,59

               
 

1-б кл.

35

60

               

2

Щерба У.І. 

1 –а, в кл.

35

51,52

               
 

2- а кл.

68

51

               
 

3 кл.

68

51, 51/50, 51/52

               

4

Хороб Т.З.    1 кл.

   

105

92

           
 

3 кл.

   

105

92, по 93

           

5

Чучук В.І.    2 кл.

   

105

92

           
 

4 кл.

   

105

93

           

6

Штангрет Л.І.              1 кл.

       

35

по 30

       
 

2 кл.

       

35

по 29

       
 

3 кл.

       

35

по 30

       
 

4 кл.

       

35

30,31, 30

       

7

Тишківська М.І.             2 кл.

           

35

по 31

   
 

3 кл.

           

35

по 31

   
 

4 кл.

           

35

30, по 31

   

8

Сабодах Л.О.             1 кл.

               

35

по 31

 

4 кл.

               

35

по 30

9

Савчук Н.М.            2 кл.

               

35

по 31

 

3 кл.

               

35

по 30

                         

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Основи здоровя

Християнська етика

Хореографія

Творча математика

за програмою

проведено на 24.05.

2019р.

за програмою

проведено на 24.05.

2019р.

за

програмою

проведено на 24.05.

2019р.

 за

програмою

проведено на 24.05.

2019р.

10

Ільчишин Н.Є.         3 кл.

35

по 31

           
 

4 кл.

35

30,31,30

           

11

Журавська І.В.           2 кл.

35

по 31

           

12

Бітюцьких Л.В.          2 кл.

   

35

по 31

       
 

3 кл.

   

35

по 31

       
 

4 кл.

   

35

по 31

       

14

Козак Ю.М.         1 кл.

       

35

по 29

   
 

2 кл.

       

35

по 30

   

15

Бойчук С.В.            3 кл.

           

35

по 31

 

4 кл.

           

35

по 30

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Українська мова

Літературне читання

Математика

Природознавство /

 Я у світі

Трудове навчання

за про-грамою

проведено на 24.05.

2019р.

за про-грамою

проведено на 24.05.

2019р.

за про-грамою

проведено на 24.05.

2019р.

за про-грамою

проведено на 24.05.

2019р.

за про-грамою

проведено на 24.05.

2019р.

1

Кісь Н.З.

1 - А

245

216

-

-

140

92

140

153

-

-

2

Мельник Р.М.               1 – Б

245

216

-

-

140

92

140

155

-

-

3

Ризюк Р.В.    1 – В

245

216

-

-

140

92

140

153

-

-

4

Чекалюк  А.Я.               2 – А

119

108

119

108

136

123

68 /

-

61 /

-

35

31

5

Касюк  М.І.   2 – Б

119

108

119

108

136

123

68 /

-

61 /

-

35

31

6

Крайник Л.М.              2 - В

119

108

119

107

136

123

68 /

-

61 /

-

35

31

7

Бурцева Т.О.   3 – А

119

109

119

107

136

123

68

34/

61 /

31

35

31

8

Букачевська В.Р.                3 – Б

119

108

119

108

136

123

68 /

34

62 /

30

35

31

9

Павлюк А.Г.   3 – В

119

109

119

107

136

123

68 /

34

60 /

30

35

31

10

Макогон Т.М.               4 – А

119

109

119

107

136

123

68 /

34

61 /

31

35

31

11

Івонюк Л.М.   4 – Б

119

109

119

106

136

123

68 /

34

61 /

31

35

31

12

Кальянова О.Я.               4 – В

119

109

119

106

136

123

68 /

34

61 /

32

35

30

 

Заступник директора                         Л.Сабодах


Про виконання навчальних

програм у І семестрі 2018-2019 н.р.

педагогами школи

Предмет

Клас

         

Предметники

 

1 –А

Н.Кісь

1- Б

Р.Мель-ник

1-В

Р.Ризюк

2-А А.Чека люк

2-Б

М.Ка сюк

2-В

Л.Край ник

 

Нав.грамоти

Укр. мова

81/78

81/78

81/78

65/62

65/62

65/62

 

Літературне читання

-

-

-

48/47

48/47

48/47

 

Англ.  мова

32/22

32/31

32/21

32/21

32/31

32/31

С.Негрук

О.Лебухорськ

Математика

49/46

49/46

49/46

65/62

65/62

65/62

 

Я дослід-жую світ/

Природоз-навство

82/77

81/79

82/78

33/31

33/31

33/31

 

Музичне мистецтво

16

16/15

16/15

17/15

17/15

17/15

Штангрет Л.І.

Образотвор.

мистецтво

16/16

16/16

16/16

16/15

16/15

16/15

Савчук Н.М.

Трудове навчання

     

16

16

16

 

Фізична культура

49/47

49/47

49/47

49/47

49/47

49/47

Т. Хороб Чучук В.І.

Основи здоров’я

     

16/15

16/15

16/15

І.Журавська

Християн-ська етика

     

16

16

16

Бітюцьких Л.В.

Хореографія

16/15

16/15

16/15

16/15

16/15

16/15

Козак Ю.М.

Інформатика

-

-

-

16

16/15

16

Тишківська

Предмет

Клас

         

Предметник

 

3 –А

Т.Бурцева

3- Б

В.Букачевськ

3-В А.Павлюк

4 –А Т.Макогон

4 – Б

Л.Івонюк

4 –В О.Кальянова

 

Укр. мова

64/63

64/63

64/63

64/63

64/63

64/63

 

Літературне читання

49/46

49/46

49/47

49/47

49/46

49/46

 

Англ.  мова

33/22

33/21

33/21

32/31

33/30

33/30

С.Негрук

Лебухорська  

Математика

65/62

65/62

65/62

65/62

65/62

65/62

 

Природо-знавство

33/31

32/31

33/30

33/31

33/31

33/31

 

Я у світі

16

17/16

17/15

16

16

16

 

Музичне мистецтво

16

16

16

16/16

16/15

16/15

Л.Штангрет

Образотворче

мистецтво

16/15

17/16

17/16

17/15

17/15

16/16

  Л.Сабодах

Трудове навчання

16

16

16

16

16

17/15

 

Фізична культура

49/46

48/47

48/47

48/48

48/46

48/46

В.Чучук

Т.Хороб

Основи здоров’я

16

16

16

16

16

16

Н.Ільчишин

Інформатика

16/15

16

16

17/16

17/16

17/16

Тишківська

Християнська етика

16

16

16

16

16

16

Бітюцьких Л.В.

Творча математика

17/16

17/16

17/16

16/15

16/15

16/15

Бойчук С.В.

 

ВИКОНАННЯ ВИДІВ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

ЗА І СЕМЕСТР 2018-2019 н.р.

жошіащиоіотікшот.png

 

© 2014 Івано-Франківська ЗОШ №26 першого ступеня
PHPist