МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Фото.png

Про виконання навчальних

програм у І семестрі 2018-2019 н.р.

педагогами школи

Предмет

Клас

         

Предметники

 

1 –А

Н.Кісь

1- Б

Р.Мель-ник

1-В

Р.Ризюк

2-А А.Чека люк

2-Б

М.Ка сюк

2-В

Л.Край ник

 

Нав.грамоти

Укр. мова

81/78

81/78

81/78

65/62

65/62

65/62

 

Літературне читання

-

-

-

48/47

48/47

48/47

 

Англ.  мова

32/22

32/31

32/21

32/21

32/31

32/31

С.Негрук

О.Лебухорськ

Математика

49/46

49/46

49/46

65/62

65/62

65/62

 

Я дослід-жую світ/

Природоз-навство

82/77

81/79

82/78

33/31

33/31

33/31

 

Музичне мистецтво

16

16/15

16/15

17/15

17/15

17/15

Штангрет Л.І.

Образотвор.

мистецтво

16/16

16/16

16/16

16/15

16/15

16/15

Савчук Н.М.

Трудове навчання

     

16

16

16

 

Фізична культура

49/47

49/47

49/47

49/47

49/47

49/47

Т. Хороб Чучук В.І.

Основи здоров’я

     

16/15

16/15

16/15

І.Журавська

Християн-ська етика

     

16

16

16

Бітюцьких Л.В.

Хореографія

16/15

16/15

16/15

16/15

16/15

16/15

Козак Ю.М.

Інформатика

-

-

-

16

16/15

16

Тишківська

Предмет

Клас

         

Предметник

 

3 –А

Т.Бурцева

3- Б

В.Букачевськ

3-В А.Павлюк

4 –А Т.Макогон

4 – Б

Л.Івонюк

4 –В О.Кальянова

 

Укр. мова

64/63

64/63

64/63

64/63

64/63

64/63

 

Літературне читання

49/46

49/46

49/47

49/47

49/46

49/46

 

Англ.  мова

33/22

33/21

33/21

32/31

33/30

33/30

С.Негрук

Лебухорська  

Математика

65/62

65/62

65/62

65/62

65/62

65/62

 

Природо-знавство

33/31

32/31

33/30

33/31

33/31

33/31

 

Я у світі

16

17/16

17/15

16

16

16

 

Музичне мистецтво

16

16

16

16/16

16/15

16/15

Л.Штангрет

Образотворче

мистецтво

16/15

17/16

17/16

17/15

17/15

16/16

  Л.Сабодах

Трудове навчання

16

16

16

16

16

17/15

 

Фізична культура

49/46

48/47

48/47

48/48

48/46

48/46

В.Чучук

Т.Хороб

Основи здоров’я

16

16

16

16

16

16

Н.Ільчишин

Інформатика

16/15

16

16

17/16

17/16

17/16

Тишківська

Християнська етика

16

16

16

16

16

16

Бітюцьких Л.В.

Творча математика

17/16

17/16

17/16

16/15

16/15

16/15

Бойчук С.В.

 

ВИКОНАННЯ ВИДІВ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

ЗА І СЕМЕСТР 2018-2019 н.р.

жошіащиоіотікшот.png

 

© 2014 Івано-Франківська ЗОШ №26 першого ступеня
PHPist